Printen van piepklein tot belachelijk GROOT

Verkoopsvoorwaarden

  1. Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u als Klant (consument) een bestelling plaatst op www.cplusprinting.be en verwante webpagina‘s. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en C+Printing, registratienummer BE 0831.723.431. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over C+Printing, staan op de Website. De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

Om te bestellen op de Website, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten jonger dan 18 jaar kunnen bij C+Printing, overeenkomstig de Belgische wetgeving niet kopen. C+Printing behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

C+Printing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  C+Printing heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal C+Printing de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat C+Printing de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. C+Printing is niet aansprakelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij.

De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van C+Printing of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van C+Printing.

De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de Voorwaarden accepteert. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van C+Printing.

Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer C+Printing de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van C+Printing heeft ontvangen per e-mail. C+Printing raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen van de klantenservice van C+Printing. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door C+Printing. Bij herroeping van de bestelling zal C+Printing eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

 

  1. Privacy klantgegevens

Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van C+Printing staat beschreven hoe C+Printing omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij C+Printing daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

Wanneer C+Printing vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft C+Printing het recht om de Klant te blokkeren.  C+Printing heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

De bescherming van uw gegevens is voor ons van groot belang. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang.

Het respecteren van uw rechten is voor ons van bijzonder belang. Als klant heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens op elk moment voor de toekomst te herroepen. Daarnaast heeft u recht op informatie, het recht op correctie en verwijdering van uw gegevens, het recht om de verwerking van gegevens te beperken, het recht op overdracht van gegevens, het recht op bezwaar, alsmede het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

We gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en gelezen op uw eindapparaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessie-cookies die onmiddellijk na het afsluiten van uw browser worden verwijderd en permanente cookies die na de afzonderlijke sessies worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gerelateerd.

U kunt uw browser instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Hierdoor wordt het gebruik van cookies transparant voor u. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen met de juiste browserinstelling en voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst (opt-out). Houd er rekening mee dat onze webpagina’s mogelijk niet correct worden weergegeven en dat sommige functies om technische redenen mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Contactpersoon voor gegevensbescherming, functionaris voor gegevensbescherming, wijzigingen in de verklaring voor gegevensbescherming

In de loop van de verdere ontwikkeling van onze websites, apps en klanten, de implementatie van nieuwe technologieën, de verbetering van onze service voor u en om rekening te houden met wijzigingen in wet- en regelgeving, kunnen updates van deze verklaring voor gegevensbescherming nodig zijn. Als u vragen hebt over gegevensbescherming in ons bedrijf of als u ons een vraag wilt stellen over een gegevenssubject, kunt u altijd contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming.

 

  1. Prijzen, betalingen en promoties

Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld.

Op de Website staat beschreven op welke manier de Klant kan betalen. Nadere informatie betreffende de betaalmogelijkheden kan  hier worden gevonden. C+Printing heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de Klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en C+Printing deze optie heeft geaccepteerd. C+Printing behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. C+Printing heeft ook het recht om de betaalmethode die de Klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

C+Printing kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die C+Printing in de promotiecampagne vermeld. C+Printing behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

Cadeaubonnen die bij C+Printing worden verkocht, gelden twee 1  jaar vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden ingewisseld in de webshop van C+Printing. Wanneer de geldigheidsduur verloopt, kan de bon niet als betaalmiddel worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en de restwaarde kan niet worden terugbetaald. Uw cadeaubon is een waardedocument en moet veilig worden opgeborgen en kan niet ingeruild worden voor geld. Een verloren of gestolen bon wordt niet vergoed.

 

  1. Levertijd

Goederen die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen vermeld op de Website. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met het bestellen van producten die niet op voorraad zijn), vindt levering plaats uiterlijk 30 werkdagen nadat C+Printing de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de Website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de Klant dit doen binnen de tijd vermeld in het afhaalbericht.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De Klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de Klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de Klant het pakket niet afhaalt, heeft C+Printing het recht om 20 euro kosten in rekening te brengen. Wanneer je kiest voor thuisbezorging moet er iemand thuis zijn om het pakket aan te nemen.

  1. Herroepingsrecht

Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 1 maand van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 1 maand nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan C+Printing mee te delen (herroepingstermijn). Herroepingsrecht of ruilrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde posters die op bestelling worden gedrukt. Alle producten moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze zijn bezorgd. We kunnen een een bedrag van de terugbetaling afhalen als het duidelijk te zien is dat de producten zijn gebruikt.

In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht, zoals hier beschreven, aan C+Printing laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 10 dagen, gerekend vanaf de datum waarop C+Printing over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd.  Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan C+Printing te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de Website, die hier te vinden zijn.

In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt C+Printing het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die C+Printing aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. C+Printing heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

C+Printing betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop C+Printing het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. C+Printing mag echter wachten met terugbetalen totdat C+Printing het artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

 

  1. Garantie en klachten

Op een aantal van de producten van C+Printing kan garantie van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden op de Website of in deze Voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Indien de Klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij C+Printing te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de Website.   Klachten die worden gemeld binnen twee maanden na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend. De Klant kan tot 3 maand na aankoop van een artikel op de Website een klacht betreffende dat artikel indienen.

C+Printing zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen.

In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal C+Printing de Klant vergoeden overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming. C+Printing streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat C+Printing de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. C+Printing behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming.

Houd er rekening mee dat de garantie van C+Printing geen betrekking heeft op gebreken en schade als gevolg van: Externe omstandigheden zoals verlies, diefstal, brand en water- of andere vloeistofschade;  onjuist gebruik of onzorgvuldigheid, zoals scheuren, deuken, breuken, het laten vallen van het product enz.; esthetische veranderingen als gevolg van normale slijtage, zoals kleine krassen, materiaalslijtage, schilferende verf enz.; ongevallen of ongerechtvaardigde reparaties of wijzigingen aan het product die niet door C+Printing zijn uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat als je onze zorginstructies niet hebt opgevolgd, deze garantie niet van toepassing is. Deze garantie beperkt noch vervangt gunstigere voorwaarden volgens de wet.

 

  1. Koppelingen (links)

C+Printing kan linken naar andere websites, waarop C+Printing geen controle uitoefent, en andere websites waarop C+Printing geen controle uitoefent, kunnen linken naar de Website van C+Printing. Ook al probeert C+Printing ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van C+Printing delen, is C+Printing niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de Klant via andere websites aanlevert.  De Klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

 

  1. Overmacht

C+Printing is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar C+Printing geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal C+Printing de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als C+Printing het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

 

  1. Wijzigingen in de voorwaarden.

C+Printing behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 dagen nadat C+Printing de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. C+Printing raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van C+Printing.

Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van C+Printing, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr.    Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en zullen uitsluitend door de rechtbank van Mechelen worden beslecht in het Nederlands als voertaal.